Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane przeznaczone, są dla osób chcących osiągnąć wyższe zyski niż na tradycyjnych lokatach. Kapitał, który lokujemy jest inwestowany zarówno w bezpiecznych instrumentach finansowych (np. obligacje) jak i w produkty finansowe,  charakteryzujące się większym ryzykiem. Struktura instrumentów bezpiecznych wynosi zazwyczaj 80%.